DEMANA PRESSUPOST

La implantació de les cases KUB’S des de dins

08.09.2023

Una de les principals avantatges de la construcció prefabricada modular de les cases KUB’S és la fabricació en només 5 mesos de la casa però el factor que representa millor aquesta rapidesa és la seva col·locació en el terreny de la propietat en tan sols un dia. El dia anterior a la implantació, en el terreny on anirà col·locada la casa només hi consten els fonaments de formigó d’aquesta i en poques hores la casa queda col·locada i implantada. Així doncs, els veïns passen en només poques hores de no tenir veïns a tenir-ne, i el més important, sense molèsties de setmanes i setmanes com pot arribar a passar amb les cases prefabricades i encara més amb les convencionals.

Per posar-nos en context, prèviament al dia de la implantació per una banda s’han construït uns fonaments al terreny del client acord amb el disseny de la casa i paral·lelament a les nostres instal·lacions i de manera controlada s’han fabricat i acabat, amb tots els equipaments (cuina, banys, habitacions, mobiliari etc) el conjunt de mòduls que conformen cada casa. Una vegada finalitzada la fabricació d’aquests mòduls, es retractilen els mòduls mitjançant plàstics protectors per protegir-los durant el transport i es carreguen individualment sobre les góndoles o camions especials de gran tonatge. Per posar un exemple, el rang de pesos dels mòduls solen estar entre les 25 i les 50 tonelades cada un.

A partir d’aquí comença el que seria el procés d’implantació. Per un costat el conjunt de góndoles o camions transporten cada un dels mòduls al terreny del client i paral·lelament una grua especial de gran tonatge (entre 220, 300 i 500Tn) es col·loca amb els seus pesos i contrapesos corresponents en una posició estratègica estudiada dintre o fora del terreny on s’emplaçarà la casa. Una vegada arriben els camions a destinació amb cada un dels mòduls se’ls hi treu el retractilat protector, es connecten els ganxos de la grua amb els mòduls i aquesta els eleva mitjançant moviments d’alta precisió per col•locar-los sobre els fonaments de tal manera un mòdul darrere l’altre quedin encaixats correctament formant el disseny final de la casa. L’ordre de col•locació dels mòduls vindrà determinat en funció de la tipologia de casa que s’implanta, dificultats o condicionants del terreny o bé decisions de l’equip que completa la implantació. (Gruistes + equip tècnic de Kub’s). El que si que està clar és que les implantacions de les cases modulars prefabricades Kub’s es duen a terme en tant sols un dia.

Una implantació pot resultar més dificultosa o menys i tot ve donat en funció de molts condicionants. Algun d’aquests podrien ser relacionats amb el transport per un accés dificultós ja sigui per limitacions de permisos, obstacles en el camí, accés reduït, cablejat o simplement problemes de clima. També la col•locació de la grua és un gran condicionant per qüestions de poc espai o inclinació en el carrer i/o terreny i dificultats de maniobres per arbrat, cablejat o mobiliari urbà etc. I el principal condicionant es troba en la parcel•la i en el disseny de la casa. Cada parcel•la és diferent i cada casa o projecte també, però malauradament i cada vegada és més comú trobar terrenys petits i amb un sol i unes inclinacions que generen moltes dificultats.

El que sí que està clar és que les implantacions de les cases modulars prefabricades Kub’s es duen a terme en tant sols un dia.

Finalitzat el dia d’implantació, la següent fase representa les connexions de tots els mòduls perquè la casa sigui habitable definitivament. Els temps d’aquesta última fases solen variar entre una setmana o dues setmanes en funció de la tipologia de cada casa.

En resum i per acabar, una implantació d’una casa modular prefabricada KUB’S és una experiència que s’ha de viure per realment poder veure la complexitat que representa i es fa en només un sol dia.Si voleu veure algunes de les nostres implantacions, a continuació podeu accedir al canal de Youtube i explorar més i més vídeos.

 

CANAL YOUTUBE

  • Cases modulars prefabricades

  • Fabricació

  • Construcció

  • Cases modulars

  • Offsite

  • Modular

Notícies