DEMANA PRESSUPOST

Increment del interès per les cases prefabricades i modulars

17.03.2023

L’auge del interès de les cases prefabricades i modulars és un fet i alguns dels motius principals d’aquest creixement i consolidació han estat la pandèmia del COVID i els canvis d’hàbits de les persones i el coneixement els avantatges que aquestes aporten.
Com tot concepte nou, l’acceptació i conscienciació dels avantatges que aquest pot aportar sol ser una tasca difícil i costosa i poden sorgir molts dubtes en els clients. La qualitat i durada i el seu finançament eren una de les principals.
En relació a la qualitat i durada, com tot producte, n’hi ha de més qualitat i de menys qualitat. En el nostre cas podem garantir que les cases prefabricades modulars Kub’s són cases prefabricades modulars de disseny d’alta qualitat i durabilitat, igual o més que el d’una construcció tradicional. El motiu principal d’aquesta alta durabilitat és la utilització dels mateixos materials que la construcció tradicional però tractats i utilitzats en un procés totalment diferent i de manera molt més controlada.
Pel que fa al finançament o hipoteques, tal com s’ha vist evidenciat en els anys amb l’augment de construccions prefabricades, les cases prefabricades són totalment hipotecables i registrables per a totes aquelles persones que tenen un terreny en propietat i els requisits per a la seva concessió són els mateixos que la d’una construcció tradicional o convencional.
En relació a les motivacions principals que han portat als clients a decantar-se per les cases prefabricades modulars han estat els avantatges que aquestes aporten. Rapidesa, preu, adaptabilitat, sostenibilitat, eficiència i comoditat entre altres. Les cases prefabricades solen construir-se entre 8-10 mesos, a Kub’s només necessitem 5 mesos. Les cases prefabricades són més econòmiques respecte les construccions convencionals si es comparen de manera igual. Les cases prefabricades són més eficients i sostenibles tant en la fase de fabricació com en el seu ús. A Kub’s a més oferim un servei de gestió integral que permet dotar als clients de màxima comoditat i flexibilitat en tot el procés de fabricació de la seva casa.
En conclusió, l’increment del interès per les cases prefabricades modulars no són uns altres que els avantatges (Rapidesa, preu, adaptabilitat, sostenibilitat, eficiència i comoditat) que aquestes ofereixen en relació amb les construccions tradicionals, la solució o reafirmació als dubtes generats en els seus inicis (qualitat, durada i finançament) i als canvis d’hàbits de la població post pandèmia COVID 19.

  • cases modulars prefabricades

  • Fabricación

  • Construcció

  • Cases modulars

  • Construcción

  • Casas modulares

  • Offsite

  • Modular

Notícies