DEMANA PRESSUPOST

Conceptes erronis sobre cases modulars Kub’s

06.10.2021

El concepte casa modular és un concepte que està de moda i que s’utilitza en molts casos de manera errònia i sense coneixement. És per això que a continuació us introduïm falsos mites o conceptes relacionats amb les cases modulars i més concretament amb les nostres cases modulars 100% personalitzables Kub’s.

Una casa modular és el mateix que una casa prefabricada.

La gran majoria de la població i degut a la novetat del concepte modulars relaciona de manera errònia els dos conceptes i no és així, existeix un gran número de diferències. La principal diferència és el fet de que en el cas de les cases modulars i més concretament les cases Kub’s, es fabriquen els mòduls 3D de manera totalment offsite en un espai de producció allunyat del terreny d’implantació i posteriorment s’implanten al terreny de propietat. En canvi en el cas de les cases prefabricades, la construcció és gairebé igual a la convencional ja que es construeix directament en el terreny de propietat, la única diferència és que en comptes d’utilitzar totxana o elements similars per a la construcció de murs i parets,  s’implanten panells en 2D ja confeccionats en la fàbrica. La resta de la casa es construeix de manera in-situ en el terreny. Així doncs, la fabricació de les cases modulars, al fer-se en entorns industrialitzats permet un control molt més elevat dels processos augmentant la qualitat dels materials i acabats, es redueixen els costos, temps d’execució, els residus generats i l’entorn de treball és molt més còmode pels treballadors a nivell de seguretat i clima entre moltes altres avantatges.

Una casa modular és un contenidor de càrrega o d’obra.

En la majoria de casos es relaciona les cases modulars amb contenidors de càrrega, d’obra entre d’altres i no és aixi. Tot i que moltes empreses si que utilitzen contenidors fent-se passar per fabricants de cases modulars és impensable comparar aquests dos conceptes a nivell de mètode constructiu, qualitats, sostenibilitat, dimensions i personalització. Els contenidors tenen unes dimensions estàndards o predefinides en canvi les cases modulars de Kub’s no partim de cap dimensió preestablerta, fem la casa al teu gust.

Les cases modulars són menys resistents i de menys qualitat que les tradicionals.

Les cases modulars, si més no les cases Kub’s compleixen amb el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) cosa que implica que tenen les mateixes garanties constructives que les cases tradicionals. Ara bé, a nivell de materials i qualitats, pel simple fet de fabricar-se en entorns industrialitzats totalment controlats ens permeten assolir unes qualitats i garanties superiors a les cases tradicionals assolint nivells d’aïllament i confort molt elevats. En quant a resistència, el fet d’haver de suportar esforços dinàmics molt elevats durant el procés de transport implica la fabricació d’una estructura sobre dimensionada cosa que augmenta encara més la resistència respecte a una casa convencional.

Les cases modulars són limitades a nivell de disseny i aspecte

És cert que la majoria d’empreses parteixen de mòduls o estructures d’unes dimensions estàndards o preestablertes que limiten el disseny i la distribució dels espais de la casa però en el cas de les cases modulars Kub’s no és aixi. No partim de cap dimensió ni volum, dissenyem la teva casa 100% al teu gust. No tant sols a nivell de materials, acabats, mobiliari etc sinó també a nivell de distribució interior i aparença exterior podent incorporar els sistemes tecnològics, de climatització que desitjeu.

Aixi doncs, les cases Kub’s són una realitat d’innovació i una solució única dintre del mercat de les cases modulars i del sector de la construcció oferint-te la possibilitat de fabricar-te la teva casa 100% personalitzada amb qualitats i garanties per sobre de les cases convencionals i amb temps de fabricació rècord, entre 4 i 5 mesos.

  • Cases modulars

  • Offsite

Notícies