DEMANA PRESSUPOST

Adaptació i industrialització de qualsevol projecte arquitectònic al sistema KUBS

29.11.2023

A KUB’S ens adaptem i busquem sempre l’excel·lència i la millor solució pels nostres clients. Gràcies a l’equip multidiscinplinar complet propi podem fer una gestió integral de tot el procés, de principi a fi. Això no significa que el procés o sistema constructiu KUB’S estigui limitat i impedeixi la col·laboració o adaptació de projectes arquitectònics alternatius. És més, l’amplia versatilitat i flexibilitat que ofereix el sistema constructiu KUBS permet l’adaptació de qualsevol projecte o proposta arquitectònica.

KUB’S, al ser els únics fabricants en el mercat que dissenyem i fabriquem cases modulars prefabricades totalment personalitzades i no partir de cap catàleg ni models estàndards ens permet adaptar-nos completament a totes les necessitats, ja sigui a nivell de volumetria, morfología, disposició, interiors, materials i acabats. En definitiva, total creativitat pels arquitectes i dissenyadors a dur a terme la proposta o projecte arquitectònic.

Davant de qualsevol proposta o projecte arquitectònic extern, el nostre equip, gràcies al seu talent, excel·lència i experiencia és l’encarregat d’assessorar al client i/o arquitecte per tal poder satisfer el conjunt de les seves necessitats i desitjos i fer-ne l’adaptació al nostre sistema modular. Al ser una metodologia molt innovadora i única en el mercat genera moltes preguntes i qüestions tant a clients com a arquitectes. És per aquest motiu que el conjunt del nostre equip assessora, respon i soluciona tots aquests aspectes de manera ràpida i eficaç. Dintre del conjunts i qüestions comunes que solen sorgir, a continuació us en fem un breu resum:

1. Quines son les mides màximes de mòduls?

Per motius logístics i de transport, l’amplada màxima és de 5m i a nivell de llargada podem arribar a dissenyar i fabricar mòduls de més de 17m de llarg. El punt clau que marcarà les dimensions màximes dels mòduls és l’estudi d’accessibilitat que portem a terme abans de començar qualsevol projecte per esbrinar quines possibilitats d’accés hi ha fins al terreny propietat del client. Clarificar també que el disseny de la casa es genera des de 0 sense tenir cap mida de mòdul preestablerta i per tant les possibilitats de creació són infinites.

2. El disseny de totes les cases és amb coberta plana?

El sistema constructiu utilitzat per a la coberta és sempre de tipus DECK, és a dir, coberta plana. En el cas que la normativa exigeixi una altra tipologia de coberta se’n valoraran i estudiaran excepcionalment d’altres tipus.

3. La fonamentació és la mateixa que en una casa convencional?

Sí, és la mateixa que en una casa convencional. En tot cas, cada terreny ens determinarà el tipus de fonamentació a dur a terme.

4. Quines formes de cases es poden aconseguir?

Qualsevol forma de casa, el sistema constructiu s’adapta a qualsevol morfologia.

Aquestes són algunes de les qüestions més plantejades pels clients i per arquitectes i que no són cap impediment a l’hora de dissenyar una casa modular prefabricada KUB’S.

En definitiva, el sistema constructiu de les cases modulars prefabricades KUB’S presenta tal versatilitat que es pot adaptar a qualsevol disseny, proposta o projecte arquitectònic convencional i gràcies a l’assessorament de tot l’equip es poden desenvolupar projectes molt creatius que s’adaptin a qualsevol de les necessitats que els nostres clients desitgin.

  • Adaptació Sistema Kub's

  • Fabricación

  • Construcción

  • Casas modulares

  • Offsite

  • Modular

Notícies