DEMANA PRESSUPOST

Vols una casa Kub’s?

Necessites més informació? Omple aquest formulari i contactarem amb tu al més aviat possible.

 

Social

Instagram

Facebook  He llegit i accepto la política de privacitat

  FAQ

  En la fase de disseny es fa l’estudi geotècnic i topogràfic per tal de conèixer la tipologia i les característiques del terreny. És per la manca d’aquesta informació que l’import dels treballs de moviment de terres, de fonamentació i connexió de servei de subministraments no es contemplen en aquesta valoració inicial.

  Per tramitar la llicència d’obres amb l’ajuntament es requerirà un projecte d’arquitecte visat i la direcció d’obres dels tècnics corresponents. El cost d’aquesta documentació no està inclòs en l’import de la valoració econòmica orientativa adjunta.

  Es preveu un transport terrestre per carreteres nacionals de 400 km com a màxim des del Kub’s hub.

  Sí, és la mateixa que en una casa convencional.

  En la fase de disseny es fa l’estudi geotècnic i topogràfic per tal de conèixer la tipologia i les característiques del terreny. És per la manca d’aquesta informació que l’import dels treballs de moviment de terres, de fonamentació i connexió de servei de subministres no es contemplen en aquesta valoració inicial.

  No es consideren els treballs a la parcel·la fora dels metres contemplats com a superfície construïda i, per tant, no s’inclouen tasques d’enjardinament a l’entorn de l’edificació ni fora dels límits de la parcel·la (moviment de terres, plantació de gespa o arbrat, subministrament i col·locació de tanca perimetral, pavimentacions d’accessos o construcció d’altres peces com, per exemple, una piscina). Totes aquestes partides es podran executar sempre que el client hagi demanat que es tinguin en compte en el pressupost i les hagi validat.

  El sistema constructiu utilitzat per a la coberta és sempre de tipus DECK, és a dir, coberta plana. En el cas que la normativa exigeixi una altra tipologia de coberta se’n valoraran i estudiaran excepcionalment d’altres tipus.

  Gràcies a l’equip altament qualificat de Kub’s podem estudiar en profunditat les condicions climàtiques de l’entorn on anirà ubicada la casa per obtenir les condicions òptimes per gaudir del màxim confort a l’interior. Això també és possible gràcies a l’alta qualificació i eficiència energètica que els nostres sistemes constructius ofereixen per així obtenir un estalvi energètic molt important i una protecció de les emissions de CO2 al medi ambient.

  Sí, de la mateixa manera que en una construcció convencional, és necessari tenir llicència d’obres. L’equip de Kub’s s’encarregarà de gestionar tota la documentació per tal que la implicació del client es redueixi únicament a allò indispensable.

  Sí.

  No, sigui quin sigui el sistema constructiu de fabricació un terreny rústic no accepta cap construcció d’obra nova.

  La gran versatilitat de les cases modulars de Kub’s permet adaptar-les a diferents sistemes de climatització i, per tant, no es limiten a la utilització d’un sistema en concret.

  Les cases modulars de Kub’s ens permeten construir façanes a partir de pedra aplacada o pedra natural en un sistema de façana ventilada. De manera alternativa, també podem oferir altres materials i acabats de façana com revestiments de gres porcellànic, panells de fibrociment o HPL, fusta tecnològica o compòsit tipus Alucobond.

  La diferència principal entre una casa modular i una casa prefabricada rau en el percentatge de construcció que es duu a terme in situ en el terreny on anirà construïda la casa i en el temps d’execució. En una casa modular de Kub’s, el 95 % de la casa es construeix en el Kub’s hub (el nostre centre de producció i fabricació) i el 5 % restant en el terreny del propietari. En canvi, en una casa prefabricada es construeix un total del 80 % de l’obra en el solar. Quant al temps d’execució, el temps de fabricació i implantació de les cases modulars de Kub’s és d’entre 4 i 5 mesos, i el de les cases prefabricades, d’entre 10 i 12 mesos.

  La metodologia de construcció offsite adoptada per Kub’s ens permet fabricar les cases de manera industrialitzada en el nostre espai de producció Kub’s hub, allunyat del terreny on s’implantarà la casa. Això ens permet, per una banda, reduir el temps de producció i implantació a 4 o 5 mesos i, per altra banda, tenir un control absolut de tot el procés.

  Les cases modulars de Kub’s es poden ampliar tant en planta com en altura, però aquest requisit demana més previsió per l’adaptació estructural. L’ampliació en altura és més complexa que en planta.

  Des de Kub’s tenim la capacitat de fabricar i implantar les cases modulars en un termini d’entre 4 i 5 mesos.

  La fabricació de les cases Kub’s es duu a terme al Kub’s hub, el nostre espai de producció situat al C/Del Ter 41, 17451, Sant Feliu de Buixalleu (Girona) https://maps.app.goo.gl/NXpwfMFivu51zgsS9